باز و بسته کردن آبگرمکن دیواری بدون شمعک بوتان

  تاریخ نوشته: ۱۶ , مهر , ۱۳۹۷
دسته بندی: Uncategorized
    اشتراک گزاری:

باز و بسته کردن آبگرمکن دیواری بدون شمعک بوتان

 

باز و بسته کردن آبگرمکن دیواری بدون شمعک بوتان : در آب گرم کن های دیواری آیونایز، حذف شمعک برای
جلوگیری از هدر رفتن سوخت و صرفه جویی در آن بوده
است. زیرا در هر آب گرم کن شمعک دار مصرف گاز شمعک
به طور متوسط ۵/۰ متر مکعب در روز و ۱۸۰ متر مکعب در
سال است، اگر تعداد این آب گرم کن ها را ۵/۲ میلیون دستگاه
۲ـ آب گرم کن های دیواری بدون شمعک )

آیونایز:

شکل ۱ــ۲ــ آب گرم کن دىوارى بدون شمعک
در کشور فرض کنیم، شمعک های آب گرم کن های کشور حدود
۵/۴  میلیون متر مکعب گاز مصرف می کنند بنابراین با حذف
شمعک صرفه جویی قابل مالحظه ای در انرژی گاز بدست
خواهد آمد شکل ۱ــ۲ نمای آب گرم کن آیونایز و شکل ۲ــ۲
نقشه انفجاری آن را نشان می دهد

باز و بسته کردن آبگرمکن دیواری بدون شمعک بوتان

۱ـ۲ـ رگوالتور آب:

رگوالتور آب این نوع آب گرم کن مشابه رگوالتور آب،
آب گرم کن های شمعک دار است شکل ظاهری
رگوالتور آب این نوع آب گرم کن را نشان می دهد.

 

مراحل انجام کار:

۱ــ پس از پوشیدن لباس کار مناسب ابزار و وسایل مورد
نیاز را از انبار تحویل گرفته بر روی میز کار قرار دهید.
۲ــ رویه دستگاه را از آب گرم کن جدا کنید.
۳ــ رگوالتور آب را از آب گرم کن جدا کنید.

۴ــ قاب برنجی را از بدنه رگوالتور آب جدا کنید.
۵ ــ مجموعه شیر تنظیم دما، شیپوره، میل سوپاپ آب و
لوله دیافراگم را از بدنه رگوالتور باز کنید.

٦ــ هریک از قطعات را در صورت نیاز شستشو دهید.
٧ــ قطعات باز شده رگوالتور آب را دوباره در محل خود
ببندید.

۸ ــ رگوالتور آب را بر روی آب گرم کن نصب کرده و رویه
را بر روی آب گرم کن قرار دهید.

٩ــ ابزار و وسایل را پس از جمع آوری و تمیز کردن به
انبار تحویل دهید.

۱۰ــ محیط کار خود را تمیز کنید.
۱۱ــ گزارش کاری شامل عنوان کار، ابزار و وسایل مورد
نیاز و مراحل انجام کار تهیه کرده به هنر آموز کار گاه تحویل دهید

 

۲ـ۲ ـ دستورکار: باز و بسته کردن و سرویس اجزای
رگوالتور آب در آب گرم کن بدون شمعک

باز و بسته کردن آبگرمکن دیواری بدون شمعک بوتان

وساىل و ابزار مورد نىاز:

۱ــ پیچ گوشتی چهارسو یک عدد
۲ــ پیچ گوشتی دوسو یک عدد
۳ــ آچار فرانسه نمره ′′۱۲  یک عدد
۴ــ آچار تخت میلی متری یک سری
۵ــ برس سیمی یک عدد

٦ــ ظرف اسید یک عدد
٧ــ ظرف آب یک عدد
۸ ــ دستکش الستیکی یک جفت
٩ــ عینک محافظ یک عدد

مواد و تجهىزات مورد نىاز:

۱ــ آب گرم کن دیواری گازسوز یک دستگاه
بدون شمعک
۲ــ رگوالتور آب یک دستگاه
۳ــ اسید کلریدریک ۲۰  %یک گالن
۴ــ ماسک دهنی یک عدد

۳ـ ۲ ـ رگوالتور گاز:

رگوالتور گاز از دو قسمت تشکیل شده است:

یک قسمت:
شامل ورودی گاز، شیر گاز و شیر برقی است و قسمت دیگر آن
شامل سه راهی می باشد که به رگوالتور آب و بدنه قسمت اول و
مشعل مربوط می شود.

باز و بسته کردن آبگرمکن دیواری بدون شمعک بوتان

Summary
Review Date
Reviewed Item
باز و بسته کردن آبگرمکن دیواری بدون شمعک بوتان
Author Rating
51star1star1star1star1star
برچسب‌ها

بدون دیدگاه


دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه تان را ارسال کنید :

برای اطلاع از خدمات بوتان سنتر با شماره 09195814346 تماس بگیرید

شماره انبار
بوتان سنتر