قطعات داخلی پکیج های دیواری بوتان

قطعات داخلی پکیج های دیواری بوتان

اجزای داخلی پکیج دیواری

قطعات داخلی پکیج های دیواری بوتان ترموستات حد است. در پکیج شوفاژ دیواری افزایش بیش از حد دمای آب ممکن است باعث آسیب دیدن لوله ها و مبدل ها شود و از طرف دیگر ممکن است در پمپ پدیده ی کاویتاسیون رخ دهد. لذا در پکیج دیواری به منظور جلوگیری از بالا رفتن دما از سنسوری به نام ترموستات حد استفاده می کنند. این قطعه هنگامی که دمای آب در پکیج شوفاژ دیواری به ۱۰۵ درجه سانتیگراد می رسد به برد اصلی دستگاه فرمان قطع می دهد. در این حالت پکیج شوفاژ دیواری خاموش می شود و تا زمانی که دمای آب به مقدار ۸۰ درجه نرسد راه اندازی نمی شود.

 

سنسور NTC هستند که به ترتیب در مدار رفت گرمایش ، برگشت مدار گرمایش و منبع آب گرم مصرفی جانمایی شده اند. سنسور NTC در پکیج شوفاژ دیواری در حقیقت یک مقاومت متغیر با دما است. این قطعه با تغییر دما مقاومت متفاوتی دارد و به برد اصلی پکیج شوفاژ دیواری این قابلیت را می دهد که با اندازه گیری مقدار مقاومت دمای نقاط را محاسبه کند. برد اصلی با محاسبه ی دما از مقاومت متناظر سنسور های NTC و مقایسه با دمای تنظیمی ، میزان گاز ورودی به مشعل را تنظیم می کند تا پکیج شوفاژ دیواری آب مدار گرمایش را به مقدار تنظیمی برساند. همچنین جریان مبدل ثانویه را نیز به منظور دستیابی دمای منبع ذخیره ی آب گرم مصرفی به نقطه ی تنظیمی ، تنظیم می کند.

 

منابع آب گرم مصرفی هستند. منبع اول به عنوان منبع اصلی آب گرم مصرفی ، نیاز مصرف کننده را برطرف می کند. و منبع دوم به عنوان بهینه ساز انرژی آب ورودی منبع ثانویه را گرم می کند. در حقیقت با پیش گرم کردن آب سرد ورودی راندمان منبع ثانویه را بالا می برد.

 

شیر تخلیه منبع آب گرم مصرفی است تا در زمان نیاز به تعمیر یا سرویس منبع آب گرم بتوان آب داخل آن را تخلیه کرد.

شیر اطمینان سه بار نام دارد. این شیر حداکثر فشار کاری مدار گرمایش را کنترل کرده و در صورت بالا رفتن فشار کاری پکیج به میزان بالاتر از ۳ بار با خارج کردن مقداری از آب سیستم فشار سیستم را متعادل می کند.

بای پس سیستم مدار گرمایش است و زمانی که مدار گرمایش ساختمان به پکیج وصل نیست از این شیر استفاده می شود.

منبع انبساط مدار تامین آب گرم مصرفی است و کاربری آن مانند منبع انبساط در موتورخانه است. به منظور کسب اطلاعات در رابطه با منبع انبساط مطالعه ی مقاله ی منابع، مخازن و مبدل ها پیشنهاد می شود.

 

فلوسوییچ می باشد. .ظیفه ی فلوسوییچ سنجش میزان جریان آب است. هنگامی که این قطعه در پکیج شوفاژ دیواری جریان را بسنجد باعث تغییر وضعیت شرایط کاری پکیج دیواری از حالت گرمایش به تامین آب گرم مصرفی می شود.

شیر اطمینان ۷ بار است که عملکردی مشابه با شیر اطمینان سه بار دارد. موقعیت این قطعه در مدار تامین آب گرم مصرفی پکیج شوفاژ دیواری است.

 

فیلتر برگشت آب در مدار گرمایش پکیج شوفاژ دیواری است. آب گرم در مدار گرمایش با جریان و گذر از لوله ها و رادیاتور ها ممکن است مقداری املاح و ذرات معلق به همراه خود در پکیج بیاورد . این ذرات ممکن است در لوله های مبدل گیر کنند و باعث جلوگیری از سیرکوله شدن آب در سیستم است ….

نتیجه عدم کارکرد صحیح دستگاه شوند. لذا برای جلوگیری از این مشکل در پکیج شوفاژ دیواری یک فیلتر در مسیر برگشت مدار گرمایش قرار گرفته تا از ورود این ذرات به مبدل های پکیج جلوگیری شود.

 

شیر پرکن مدار گرمایش است. آب مدار گرمایش پکیج شوفاژ دیواری با باز کردن این شیر توسط آب ورودی پکیج شوفاژ دیواری پر می شود.

شیر تخلیه مدار گرمایش است در زمان هایی که نیاز باشد تا آب مدار گرمایش پکیج شوفاژ دیواری تخلیه شود این شیر کاربرد خواهد داشت.

پمپ سیرکولاتور آب گرم مصرفی است. این قطعه در پکیج شوفاژ دیواری با مخزن ذخیره ی آب گرم مصرفی کاربرد دارد و در پکیج های بودن مخزن آب گرم کاربرد ندارد.

 

قطعات داخلی پکیج های دیواری بوتان

 

شیر یک طرفه در مدار آب گرم مصرفی است که از ایجاد جریان معکوس در سیستم جلوگیری می کند.

 

درجه ی فشار و پرشر سوییچ  که وظیفه ی نمایش و کنترل فشار سیستم گرمایش پکیج شوفاژ دیواری را بر عهده دارد. پرشر سوییچ قطعه ای است که حداقل فشار سیستم را کنترل می کند. عملکرد این سیستم به صورتی است که در صورتی که فشا آب از مقدار خاصی کمتر باشد، مانع روشن شدن پکیج می شود.

 

شیر سه راه موتوری نام دارد. این قطعه یک شیر با یک ورودی و دو خروجی است ورودی این شیر، خروجی مبدل اصلی پکیج شوفاژ دیواری است. یکی از خروجی های این شیر به مدار گرمایش پکیج شوفاژ دیواری و خروجی دیگر این شیر مدار تامین آب گرم مصرفی پکیج شوفاژ دیواری است.

پمپ سیرکولاتور اصلی پکیج شوفاژ دیواری است و جریان اصلی پکیج شوفاژ دیواری توسط این پمپ سیرکوله می شود.

 

منبع انبساط مدار گرمایش است و عملکرد این قطعه مانند منبع انبساط در موتورخانه می باشد.

عملکرد پکیج شوفاژ دیواری بوتان:

 

پکیج شوفاژ دیواری دو عملکرد اصلی گرمایش و تامین آب گرم مصرفی دارد و علاوه بر این ، پکیج دیواری عملکرد های دیگری به منظور محافظت از خود در مقابل یخ زدگی ، ایجاد باکتری و همچنین بهینه سازی سیستم می باشد.

عملکرد های تکمیلی پکیج ش.فاژ دیواری بسته به کارخانه ی سازنده و مدل آن متفاوت است. متداول ترین عملکرد های تکمیلی پکیج دیواری شامل فعالیت ضد باکتری ، فعالیت ضد یخ زدگی و بازیافت انرژی می باشد.

 

در ادامه جزییات عملکرد های اصلی و تکمیلی پکیج شوفاژ دیواری تشریح می شود.

عملکرد گرمایش پکیج شوفاژ دیواری بوتان:

 

هنگامی که یک وسیله ی تامین گرمایش مانند رادیاتور در ساختمان شروع به کار می کند، در پکیج توسط فلوسوییچ درخواست راه اندازی مدار گرمایش به وجود می آید. در مرحله ی بعدی برد اصلی پکیج شوفاژ دیواری شیر سه راهه موتوری خروجی مدار گرمایش را فعال می کند و در مرحله ی بعد پمپ سیرکولاتور اصلی با دور کم شروع به کار می کند. پمپ سیرکولاتور با فاصله ی ۵ تا ۷ ثانیه بعد از تغییر وضعیت شیر سه راهه راه اندازی می شود تا در سیستم موج ضربه رخ ندهد. بعد از راه اندازی پمپ سیرکولاتور فشار آب در مدار توسط پرشر سوییچ کنترل می شود و در مرحله ی بعد سنسور NTC میزان حرارت مورد نیاز را می سنجد و مشعل متناسب با آن شروع به کار می کند. بعد از راه اندازی مشعل میله ی یون تشخیص می دهد که احتراق به صورت استاندارد شکل گرفته باشد.

 

قطعات داخلی پکیج های دیواری بوتان

 

بعد از راه اندازی مشعل و رسیدن دمای آب مدار گرمایش به نقطه ی تنظیمی سنسور NTC فرمان خاموش شدن مشعل را به برد اصلی داده و برد اصلی مشعل را خاموش می کند. در هنگام راه اندازی مدار گرمایش پکیج شوفاژ دیواری در هر مرحله می توان از صحت کارکرد هر کدام از قطعه ها مطلع شد به عنوان مثال اگر بعد از راه اندازی پمپ دستگاه خاموش شود می توان پی برد که پرشر سوییچ درست عمل نکرده است. در این حالت بعد از چک کردن فشار آب در مدار گرمایش می توان به عدم کارکرد صحیح پرشر سوییچ پی برد.

تامین آب گرم مصرفی پکیج شوفاژ دیواری بوتان

 

هنگامی که شیر آب گرم مصرفی در ساختمان باز می شود. دستگاه به وسیله ی فلوسوییچ نیاز به آب گرم مصرفی را تشخیص میدهد. در مرحله ی بعد شیر سه راهه خروجی تامین آب گرم مصرفی را فعال می کند و خروجی مبدل اولیه وارد مبدل ثانویه می شود. سپس پمپ سیرکولاتور با دور تند شروع به کار می کند.قطعات داخلی پکیج های دیواری بوتان

پمپ سیرکولاتور با فاصله ی زمانی ۵ تا ۷ ثانیه به منظور جلوگیری از ایجاد موج ضربه ای فعال می شود. در این حالت مبدل ثانویه خروجی خود را وارد منبع ذخیره ی آب گرم مصرفی می کند و با گرم کردن آن ، آب گرم مورد نیاز ساختمان را تامین می کند.

عملکرد ضد یخ زدگی پکیج شوفاژ دیواری بوتان

اگر دمای آب کمتر از ۴ درجه ی سانتیگراد شود آب منبسط شده و می تواند به مبدل های پکیج شوفاژ دیواری صدمه بزند. برای جلوگیری این آسیب ، در پکیج شوفاژ دیواری عملکردی به نام ضد یخ زدگی وجود دارد.

هنگامی که در پکیج شوفاژ دیواری سنسور های NTC مدار گرمایش دمای کمتر از ۸ درجه ی سانتیگراد را حس کند ، پمپ سیرکولاتور شروع به کار می کند و شیر سه راهه متناوبا تغییر وضعیت می دهد و مشعل روشن می شود و دمای آب سیستم را تا دمای ۱۵ درجه ی سانتیگراد می رساند.

 

هنگامی که سنسور NTC منبع ذخیره آب مصرفی دمای کمتر از ۵ درجه ی سانتیگراد را تجربه کند ، هر دو پمپ در حالت دور تند شروع به کار می کند و مشعل به مدت یک دقیقه روشن می شود.

 

نکته ی بسیار مهم برای جلوگیری از یخ زدن دستگاه این است که هنگامی که به مدت طولانی از پکیج استفاده نمی شود به هیچ عنوان پکیج شوفاژ دیواری بدون برق و گاز نباشد. لذا در زمانی که از پکیج استفاده نمی شود پکیج شوفاژ دیواری باید به برق وصل باشد و همین طور شیر گاز آن باز باشد.قطعات داخلی پکیج های دیواری بوتان

 

قطعات داخلی پکیج های دیواری بوتان

انواع پرشر سوئیچ هوا پکیج

انواع پرشر سوئیچ هوا پکیج

فن و پرشر سوئیچ هوا

انواع پرشر سوئیچ هوا پکیج پکیج های محفظه بسته، هوای لازم برای احتراق را از خارج از ساختمان می گیرد. برای این مهم از یک فن از نوع سانتریفیوژ استفاده می شود.

روش های نصب دودکش در فصل های بعدی توضیح داده شده در بهترین حالت، این نوع پکیج ها به یک دودکش دوجداره متصل می شوند و توسط یک فن که در بالای محفظه احتراق وجود دارد، محصولات احتراق را از وسط دودکش خارج نموده و در نتیجه بر اثر خلا به وجود آمده در محفظه احتراق، هوای لازم برای احتراق از فضای جداره خارجی دودکش وارد محفظه احتراق می شود.

عملکرد صحیح فن توسط یک پرشر سوئیچ که توسط یک شیلنگ سیلیکونی به ونتوری فن متصل است کنترل می شود.

پرشر سوئیچ شامل یک دیافراگم و یک میکروسوئیچ است که محفظه بالا و پایین این دیافراگم به ترتیب به فشار مثبت و منفی متصل می شوند. با توجه به نوع طراحی ونتوری تعبیه شده در فن، فشار مثبت و منفی در ونتوری ایجاد می شود. هنگامی که فن شروع به کار می کند، فشار داخل ونتوری از فشار داخل باعث عمل کردن میکروسوئیچ داخلی آن می شود.

همان طور که در دیافراگم زیر مشخص است در صورتی که فن خاموش باشد ارتباط بین ترمینال مشترک (P) و ترمینال معمولا بسته (NC) برقرار است و در صورت حرکت فن و ایجاد فشار، اتصال بین ترمینال مشترک (P) و ترمینال معمولا باز (NO) برقرار خواهد شد.

نکته قابل توجه این است که قبل از راه اندازی دستگاه، عم ارتباط بین ترمینال مشترک و ترمینال معمولا باز توسط برد کنترلی بررسی می گردد تا از قطع بودن آن اطمینان حاصل شود که این کنترل به منظور اطمینان خاطر از عدم دستکاری و یک سره بودن پرشر سوئیچ هوا در نظر گرفته شده است.

روش تست

برای تست سلامت پرشر سوئیچ فن باید آوومتر را در حالت بیزر قرار داده و دو سر سیم-های اتصال را به محل اتصال فیش های برق پرشر سوئیچ متصل کرد. سپس دستگاه را روشن کرده و پس از روشن شدن فن می بایست اتصال برقرار شده و صدای بیزر شنیده شود. البته اگر پرشر سوئیچ دارای سه محل اتصال فیش باشد یکی از آن ها مشترک بوده و رابطه بین دیگر فیش¬ها با مشترک به صورت NC و NO می باشد.

اگر بخواهید این تست را بدون دستگاه انجام دهید، می توانید عمل مکش یا دهش را به صورت مصنوعی با دهان انجام دهید. البته پرشر فن یا همان حسگر فشار هوا معمولا با فشارهایی بین ۵۰ تا ۱۲۰ پاسکار کار می¬کند که در زمان تست مصنوعی باید در نظر گرفته شود.

در صورت مسدود شدن مجرای خروجی فشار داخل هر دو شیلنگ مثبت می باشند و در نتیجه دیافراگم به حالت اول بازمی گردد.

تست پرشر سوئیچ هوا حین کارکرد

اگر فن خاموش باشد بایستی با اهم‌متر باز بودن مدار پرشر سوئیچ هوا را کنترل کرد

و اگر فن روشن باشد بایستی با اهم‌متر بسته بودن مدار پرشر سوییچ هوا را کنترل کرد

علائم خرابی پرشر سوئیچ هوا

فن روشن نخواهد شد زیرا برد قبل از استارت فن پرشر سوئیچ هوا را چک می‌کند و بعد فرمان شروع به کار فن پکیج دیواری را صادر خواهد کرد

اگر فن خاموش است با جدا کردن لوله آنتی کندانس فن روشن نشود ولی با کشیدن یکی از سیم‌های پرشر سوئیچ هوا فن روشن شود پرشر سوئیچ هوا معیوب است فن روشن باشد

اگر فن روشن است با جدا کردن لوله آنتی کندانس از قسمت فن و مکش آن اگر جرقه زن وارد عمل شود

پرشر سوییچ هوا سالم وگرنه معیوب است

محل نصب پرشر سوئیچ هوا

در بالاترین قسمت داخلی پکیج دیواری و بالای محفظه احتراق که در نزدیک‌ترین مکان به فن قرارگرفته است

 

انواع پرشر سوئیچ هوا پکیج

عیب یابی پکیج دیواری مدل کالداونزیا

عیب یابی پکیج دیواری مدل کالداونزیا

پکیج دیواری مدل کالداونزیا

عیب یابی پکیج دیواری مدل کالداونزیا با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۲۵۰ مترمربع آب گرم فوری، دائم و فراوان مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی: پمپ سیرکولاتور با کنترل های اتوماتیک پیشگیرانه مبدل حرارتی دو منظوره (Dual Heat Exchanger) برای تامین آب گرم مصرفی و گرمایش مجهز به سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی:

 

مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن اتوماتیک سیستم آیونایز حفاظت از شعله سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق سیستم عیب یاب الکترونیکی سیستم ضد یخ زدگی سیستم ضد گریپاژ پمپ سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه سیستم احتراق آهسته سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی سیستم بای پس اتوماتیک سیستم تنظیم خودکار جریان گاز با قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی دارای بالاترین راندمان، بیش از ۹۰% دارای محفظه احتراق بسته دارای دودکش مخصوص دو جداره مجهز به فن برای رساندن هوای لازم از فضای آزاد به دستگاه جهت احتراق و تخلیه گازهای ناشی از احتراق.

عیب یابی پکیج دیواری مدل کالداونزیا

مشکلاتی که امکان دارد در پکیج دیواری اتفاق بیافتد؟

 

ایراد: روشن نشدن مشعل پکیج دیواری بوتان

دلایل: نوسان فشار آب ، نوسان جریان برق ، نقص در ورودی گاز، فشار هوا نقص دارد، کمبود فشار گاز

راه حل: تامین فشار آب، استفاده از محافظ برق، تعویض شیر ورودی گاز، تعویض سوئیچ فشار هوا و تماس با اداره گاز

 

عیب یابی پکیج دیواری مدل کالداونزیا

 

ایراد: غیر فعال شدن پمپ پکیج بوتان

دلایل: قطع شدن برق ورودی، اتصال ناقص سیم کشی، سوختن پمپ، گرفتگی پمپ، اتصال سیم کشی داخلی

راه حل: چک کردن پریز، فیوز و سیم کشی داخلی را چک کنید، تعویض و سرویس پمپ

ایراد: سرد بودن آب رادیاتورها

دلایل: کاهش فشار گاز، رسوب گرفتن مبدل، خراب شدن سنسور گرمایش، اشکال در ورودی گاز، اشکال در طراحی اولیه سایز لوله گاز ورودی

 

راه حل: تماس با اداره گاز، رسوب زدایی و اسید شویی مبدل، تعویض کنترل کننده گرما، تعویض شیر ورودی گاز، تعویض لوله کشی ورودی گاز (از راه قانونی)عیب یابی پکیج دیواری مدل کالداونزیا

 

خدمات و تعمیرات بوتان:

ایراد: کاهش دمای آب مصرفی
دلایل: رسوب گرفتن مبدل، کاهش فشار گاز، ایراد در سنسور آب گرم مصرفی

راه حل: رسوب زدایی و اسید شویی مبدل، تماس با اداره گاز، کنترل کننده آب گرم را چک و یا تعویض نمایید.

ایراد: روشن شدن مشعل به حالت انفجاری

دلایل: فشار گاز نامناسب، عیب در الکترود جرقه زن، فاصله نامناسب الکترود جرقه زن

راه حل: ورودی شیر گاز را تنظیم کنید، الکترود را تعویض نمایید، در محدود ۳ الی ۵ میلیمتر تنظیم شود.

ایراد: خاموش و روشن شدن مداوم

دلایل: میزان گردش آب مدار گرمایش پایین می باشد، ظرفیت و تعداد رادیاتورها مناسب نمی باشد.

راه حل: شیر مدار را بیشتر باز نمایید، تعداد رادیاتور را افزایش دهید.

ایراد: سر و صدای بیش از اندازه پکیج

دلایل: وجود هوا در سیستم، عملکرد بد رتور

 

راه حل: انجام هواگیری، تعویض قطعه ترور پمپ پکیج بوتان

خدمات و تعمیرات بوتان

ایراد: قطع شدن مداوم دودکش

دلیل: بسته بودن مسیر دودکش پکیج بوتان

راه حل: باز کردن راه دودکش و تعویض آن در صورت نیاز

ایراد: عدم نمایش صحیح دمای آب

دلیل: احتمال خرابی NTC

 

راه حل: بررسی این قطعه و تعویض آن

ایراد: یخ زدن آب پکیج و جام شدن پمپ پکیج بوتان

دلایل: کارکرد نامناسب سیستم ضد یخ زدگی و ضد گریپاژ، عدم تزریق ضد یخ داخل مدار قبل از زمستان

راه حل: بررسی این دو سیستم و انجام تعمیرات لازم، تزریق ضد یخ به مدار شوفاژ

 

ایراد: پایین بودن فشار آب

دلایل: کم بودن فشار آب شهری یا نشتی رادیاتورها، لوله کشی و اتصالات پکیج

راه حل: استفاده از پمپ آب خانگی برای افزایش فشار آب، گرفتن نشتی های موجود در سیستم

ایراد: زرد بودن شعله مشعل پکیج بوتان

دلایل: عدم مکش مناسب دودکش، نبود هوای کافی در محیط، کثیفی مشعل ها، عدم تناسب قطر مشعل با نوع گاز

 

مصرفی، دوده داشتن دیگ و دودکش

راه حل: بررسی مسیر دودکش، تعبیه دریچه برای ورود هوا، کنترل قطر مشعل، تمیز کردن مشعل ها، دیگ و دودکش

خدمات و تعمیرات بوتان در تهران آماده ارائه خدمات به مشتریان بوتان میباشد

ایراد: پایین آمدن مکرر فشار آب پکیج بوتان

دلایل: نشتی آب در پکیج، لوله کشی و مسیر رادیاتورها

 

راه حل: کنترل تمامی موارد و نشتی گرفتن آنها

ایراد: گرم نشدن رادیاتورها با وجود روشن بودن شعله در پکیج دیواری بوتان

دلایل: بسته بودن مسیر رفت و برگشت رادیاتورها، وجود هوا در درون سیستم، عدم گردش پمپ، فشار پایین آب، اتصال اشتباه رفت و برگشت رادیاتورها به پکیج

راه حل: باز کردن والو رفت و برگشت رادیاتورها، هواگیری، بررسی پمپ و پروانه آن، بالا بردن فشار آب، اتصال درست رفت و برگشت…

عیب یابی پکیج دیواری مدل کالداونزیا

لیست خطاهای پکیج بوتان مدل بنسره

لیست خطاهای پکیج بوتان مدل بنسره

لیست خطاهای پکیج بوتان مدل بنسره

 

 خطاهای پکیج بوتان مدل بنسره ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج بنسره پرو benessere توسط نمایشگر تصویری نمایان می شود. روش تشخیص ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج بنسره پرو benessere با توجه به کد نمایشگر صورت می پذیرد. در ادامه به بررسی کامل ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج بنسره پرو benessere می پردازیم.

 

ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج بنسره پرو benessere

پکیج دیواری بوتان مدل بنسره پرو benessere pro دارای نمایشگر تصویری می باشد. در این مدل توسط نمایشگر تصویری ،سیستم مشگل خود را اعلام می کند…

لیست خطاهای پکیج بوتان مدل بنسره

 

کد ۱۰:

قطع شدن گاز ،خرابی حسگر شعله

سنسور تشخیص شعله دچار مشگل شده یا گاز ورودی به سیستم قطع است.

کد ۱۱:

انفجاری روشن شدن پکیج دیواری

مشکل عمده انفجاری روشن شدن در پکیج عدم کار صحیح در سیستم جرقه زنی می باشد.

کد ۲۰:

کلید حرارتی

سنسور کنترل دمای مبدل اولیه خراب است.

 

کد ۲۱:

خرابی یا قطع سنسور روی مشعل

سنسور روی مشعل شامل سنسور تشخیص شعله و جرقه زن می باشد.لیست خطاهای پکیج بوتان مدل بنسره

 

کد ۲۲:

 

سنسور دود

سنسور دود یا خراب است یا عملکرد صحیحی ندارد.

کد ۳۰:

 

خرابی فن و کلید ایمنی دود بعد از یک دقیقه

مسیر خروجی دود بسته شده است یا قطعات عملکرد درستی ندارند.

 

کد ۳۱:

 

خرابی فن و کلید ایمنی دود قبل از یک دقیقه

مسیر خروجی دود بسته شده است.

 

کد ۴۰:

 

پایین بودن فشار آب بیشتر از یک دقیقه

منبع انبساط سوراخ شده است یا فشار ورودی آب کم است.

 

کد ۴۱:

 

پایین بودن فشار آب کمتر از یک دقیقه

منبع انبساط سوراخ شده است یا فشار ورودی آب کم است.

 

کد ۴۲:

 

خرابی ترنسد یوسر فشار آب

سنسور تشخیص آب خراب شده است.

 

کد ۵۹ تا ۵۱:

خرابی برد کنترل

تمامی برنامه ها را به حالت پیشفرض برگردانید دستگاه را ریستارت کنید.

مجموعه سیم ها را به طور دقیق چک کنید.

اتصالات را چک کنید.

مرحله جرقه زنی دستگاه را چک کنید.

 

لیست خطاهای پکیج بوتان مدل بنسره

 

کد ۶۰:

خرابی NTC مصرفی

سنسور آب مصرفی خراب است.

 

کد ۷۱:

خرابی NTC گرمایش

سنسور مدار گرمایش مشگل دارد.

 

کد ۷۷:

خرابی NTC گرمایش از کف

سنسور گرمایشی از سیستم گرمایش از کف مشگل دارد.

 

 J0 کد:

خرابی برد کنترل

خرابی کابل ارتباطی برد کنترل و برد نمایشگر

 

 J1 کد:

قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی ( ریموت ) پس از یک دقیقه

لیست خطاهای پکیج بوتان مدل بنسره

روشن شدن چراغ قرمز پکیج بوتان

روش شدن چراغ قرمز پکیج بوتان

علل روشن شدن چراغ قرمز پکیج بوتان چیست؟

روشن شدن چراغ قرمز پکیج بوتان برای حل مشکل قرمز شن چراغ روی پیکج با باز کردن شیر ورودی آب پکیج. برای انجام این کار باید توجه داشته باشید که چون ممکن است هوا در قسمت پمپ پکیج وجود داشته باشد…

بنابر این با مشورت سرویس کار مجاز بوتان ، تأکید می کنم با مشورت و یادگیری از سرویس کار دریچه ی پمپ را بازکرده تا دریچه ی کوچکی مثل ورودی باد چرخ دوچرخه ظاهر شود. سپس یک پیچ گشتی چهارسو درون آن فرو کرده تا پینی که وسط آن است به پایین فشار داده شود..

روشن شدن چراغ قرمز پکیج بوتان:

در همین حال فشار دادن شیر ورودی آب را باز می کنید و نگاهتان را از عقربه ی فشار پایین نمی اندازید..

فشار که به دو نیم الی ۲.۸ رسید شیر ورودی آب را ببنید..

ممکن است در حال ورود آب به جای زیاد شدن فشار متوجه شوید که عقربه ی فشار ثابت است تعجب نکنید صبر کنید تا فشار آب بر هوای داخل سیستم غلبه کند، سپس فشار زیاد می شود.(البته در موارد به نسبت کم تجربه بنده همیشه چنین بوده). توجه کنید در تمام این مدت دستتان را از پیچ گوشتی رها نکنید.

پیشگیری از روشن شدن چراغ قرمز:

۱- افزایش دور فن های خود کنسول از ۶ ولت به ۱۲ ولت. البته این کار باعث میشود صدای فن ها زیاد تر شود.

۲- استفاده از فن برای بیرون کنسول (که اشتباها به اینتر کولر معروف هستند) این فن ها معمولا برای زیر کنسول و پشت کنسول استفاده می شوند.

 

۳- استفاده از فویل آلومینیوم برای پر کردن فضای بین هت سینک GPU و کانال هوا

۴- استفاده از یک هت سینک دست ساز بر روی پل جنوبی

علت افت فشار آبگرم مصرفی:

۱- اینكه سیتم لوله كشی شما دچار گرفتگی شده باشد كه میتوان توسط نیروی متخصص شیلنگهای سینک ظرفشویی و شیر پستوار را تعویض و رسوبی که سر شیر ها جمع شده را تخلیه کرد..روشن شدن چراغ قرمز پکیج بوتان

 

۲- اینكه دستگاه پكیج شما مبدل ان رسوب گرفته باشد دراین صورت هم میتوان توسط تكنسین دستگاه را باز كرد تا مبدل ان اسید شویی شود..

نکته : اسید شویی مبدل حتما باید توسط نمایندگی مجاز بوتان و با اسید با درصد مجاز صورت گیرد در غیر اینصورت خسارت جبران ناپذیری به پکیج وارد خواهد شد..

 

روشن شدن چراغ قرمز پکیج بوتان

شوفاژ های چگالشی پر قدرت بوتان

شوفاژ های چگالشی پر قدرت بوتان

شوفاژ های چگالشی پر قدرت بوتان

شوفاژ های چگالشی پر قدرت بوتان با هدف رفع محدودیت های سیستم های سنتی طراحی شده و به عنوان جایگزین دیگ و مشعل در موتورخانه های فعلی می باشند.

شوفاژ های چگالشی پر قدرت بوتان

ویژگی ها:

دستیابی به راندمان ۱۰۸ – ۹۸% و صرفه جویی چشمگیر در مصرف گاز
بسیار کم صدا در حد پکیج شوفاژدیواری
اطمینان کامل ار کارکرد مداوم، مستمر و بهینه سیستم (با بکارگیری این سیستم، هرگز و در هیچ زمانی مشکل فقدان گرمایش و آب گرم به وجود نخواهد آمد؛ این ویژگی برای برخی ساختمان ها از قبیل بیمارستان ها و هتل ها بسیار ضروری و مهم است)

شوفاژ های چگالشی پر قدرت بوتان

امکانات پیشرفته و متعدد جهت پاسخگویی به نیازهای متفاوت در بخشهای مختلف ساختمان:
مدیریت دمای واحدها/ بخش های مختلف ساختمان توسط سیستم هوشمند مرکزی
پشتیبانی شبکه گرمایش از کف و رادیاتور در یک ساختمان به طور همزمان
تعیین سهم انرژی مصرفی هر واحد

 

شوفاژ های چگالشی پر قدرت بوتان

 

پاک سازی منبع آب گرم از انواع باکتری های مضر
عیب یابی، تغییر و تنظیمات مجدد با استفاده از سیستم کنترل از راه دور
ابعاد کوچک و امکان استفاده از فضای غیرمفید ساختمان برای نصب و همچنین امکان نصب در فضای باز و بام ساختمان
عدم محدودیت ظرفیت حرارتی و امکان افزایش ظرفیت سیستم در هر مقطع زمانی (در زمان نصب و پس از آن)شوفاژ های چگالشی پر قدرت بوتان

دارای فن تخلیه آلاینده ها و امکان استفاده به صورت محفظه احتراق بسته
تطبیق توان دستگاه با انرژی مورد نیاز ساختمان
ایمنی بسیار بالا و کاهش میزان آلایندگی

شوفاژ های چگالشی پر قدرت بوتان

کیت شیر سه راهه پکیج بوتان

کیت شیر سه راهه پکیج دیواری بوتان

کیت شیر سه راهه پکیج بوتان با فشار شفت موتور شیر برقی مسیر عبور آب شوفاژ را بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه باز و بسته می کند

۱-عملکرد داخلی:

اگر کیت شیر سه راهه در بلوک برگشت باشد در زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت موتورشیر برقی به کیت شیر سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین می راند و در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی بالا رفته و فنر داخلی کیت شیر سه راهه به حالت اول برگشته و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه مسدود می گردد..

اگر کیت شیر سه راهه در بلوک رفت باشد در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی به کیت شیر سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین می راند…

و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه مسدود می گردد و در زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت موتور شیر برقی بالا رفته و فنر داخلی کیت شیر سه راهه به حالت اول برگشته و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه باز می گردد…

 

۲-روش تست:
با بیرون آوردن موتور شیر برقی از جام بودن کیت شیر سه راهه اطمینان حاصل کرده و از نشتی آب به بیرون مطمئن شویم…

 

۳-در صورت معیوب بودن کیت شیر سه راهه:

پکیج دیواری در حالت شوفاژ یا آبگرم به درستی کار نمی کند..

 

۴-محل نصب در پکیج دیواری:
در زیر شیر برقی قرار دارد

شیر پر کن:

برای تنظیم فشار آب مدار گرمایش و رادیاتور ها از شیر پر کن استفاده می گردد

۱-عملکرد داخلی:

تنها رابط بین آب مصرفی و آب شوفاژ شیر پر کن است که در زمان کمبود فشار آب شوفاژ شیر پرکن را با چرخش باز کرده و زمانی که فشار آب مدار گرمایش بین ۲ تا ۲٫۲ بار رسید آن را می بندیم

۲-روش تست:

با باز کردن خود شیر پرکن از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید

۳-در صورت معیوب بودن شیر پرکن:

فشار آب مدار گرمایش بدون باز کردن شیر پرکن کم کم بالا رفته و از شیر اطمینان سه بار آب خارج می گردد….

۴-محل نصب در پکیج دیواری:

در بعضی از پکیج دیواری ها در بلوک برگشت بین محل اتصال شلنگ آب سرد و برگشت شوفاژ قرار دارد و در بعضی از پکیج دیواری ها در بلوک رفت زیر پکیج دیواری قرار دارد…

شیر اطمینان سه بار:

جهت جلوگیری از فشار آب بالای ۳ بار مدار گرمایش از شیر اطمینان سه بار استفاده می گردد..

۱-عملکرد داخلی:

با رسیدن فشار آب مدار گرمایش به بالای ۳ بار شیر اطمینان سه بار عمل کرده و با خارج کردن آب از مدار گرمایش فشار را به زیر سه بار می رساند…

۲-روش تست:

اگر قبل از رسیدن فشار آب مدار گرمایش به ۳ بار از شیر اطمینان آب چک کند شیر اطمینان سه بار معیوب است

۳-در صورت معیوب بودن شیر اطمینان سه بار:

فشار آب مدار گرمایش کم کم افت کرده و پکیج دیواری خطای کمبود فشار آب مدار گرمایش می دهد

۴-محل نصب در پکیج دیواری:

عموما در بلوک رفت قرار می گیرد

بای پاس:

جهت جلوگیری از کم آبی پمپ و سوختن آن از بای پاس استفاده می گردد

۱-عملکرد داخلی:

یک فنر می باشد که بین بلوک رفت شوفاژ و بلوک برگشت قرار دارد و در حالت عادی بسته می باشد اما در صورتی که به علت رسوب یا بسته بودن مسیر رفت شوفاژ تا برگشت آب به پمپ نرسد این فنر باز شده و آب از مسیر رفت به برگشت می رسد تا با مکش پمپ در برگشت در زمان درخواست شوفاژ پمپ به کم آب نباشد…

کیت شیر سه راهه پکیج بوتان

 

۲-روش تست:
پکیج دیواری را در مود شوفاژ روشن کرده اگر شلنگ رفت شوفاژ شروع به گرم شدن کند فنر بای پاس سالم می باشد

۳-درصورت معیوب بودن بای پاس:

پکیج دیواری در مود شوفاژ کار می کند و شعله تشکیل می شود اما دمای شوفاژ سریع بالا رفته ولی رادیاتور ها سرد می باشد

۴-محل نصب در پکیج دیواری:

در بعضی از پکیج دیواری ها در بلوک رفت و در بعضی دیگر در بلوک برگشت قرار دارد

فلوسوئیچ:

تشخیص باز شدن آبگرم مصرفی را به برد اعلام می کند

۱-عملکرد داخلی:

از یک اهن ربا و یک کلید تشکیل شده که با باز شدن آبگرم مصرفی آهن ربا بالا رفته و باعث وصل شدن مدار کلید می گردد و زمانی که آبگرم بسته شود با پایین آمدن آهن ربا کلید قطع می گردد

۲-روش تست:

در زمان باز بودن آبگرم مصرفی با استفاده از اهم متر از بسته بودن مدار فلوسوییج اطمینان حاصل کرده سپس با بستن آب گرم مصرفی مدار فلوسوییچ باید باز گردد

۳-در صورت معیوب بودن فلوسوییچ:

پکیج دیواری در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد یا اینکه پکیج دیواری در مود تابستانه بدون باز کردن آبگرم مصرفی دائما روشن می ماند

۴-محل نصب در پکیج دیواری:

در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج دیواری و قبل از مبدل قرار دارد

نکته:

در بعضی از پکیج دیواری ها به جای فلوسوییچ از فلومتر استفاده می گردد.کیت شیر سه راهه پکیج بوتان

شیر برقی گاز

عبور میزان لازم گاز جهت تشکیل شعله و حداقل و حداکثر کردن میزان شعله

۱-عملکرد داخلی:
از دو بوبین یکی ۲۲۶ ولت برای باز و بسته کردن مسیر اصلی گاز و دیگری ۲۴ ولت برای حداقل و حداکثر کردن شعله تشکیل شده است

۲-روش تست:

شلنگ گاز پکیچ دیواری را از قسمتی که به لوله گاز خانه متصل شده باز می کنیم و در زمان جرقه زنی پکیچ دیواری اگر با فوت کردن درون شلنگ گاز مسیر فوت باز باشد شیر برقی گاز سالم و گرنه معیوب است البته بایستی با اهم متر برق ورودی به شیر برقی گاز را در زمان جرقه زنی بررسی کرد…

۳-در صورت معیوب بودن شیر برقی گاز:

پکیچ دیواری تا مرحله جرقه زنی پیش می رود اما شعله ی تشکیل نمی گردد…

 

۴-محل نصب در پکیج دیواری:

زیر محفظه احتراق و قبل از منیفولد گاز قرار دارد و شلنگ گاز پکیچ دیواری به آن وصل شده است…

 

ترانس جرقه زن:

ایجاد جرقه قبل از باز شدن مسیر گاز تا زمانی که شعله تشکیل شود و الکترود تشخیص شعله ، شعله را تشخیص دهد….

 

۱-عملکرد داخلی:
با دریافت برق ۲۲۶ ولت از برد اصلی جرقه پیوسته ای را ایجاد می کند تا شعله تشکیل گردد…

 

۲-روش تست:
ابتدا درب محفظه احتراق را باز می کنیم سپس با اهم متر برق ورودی به ترانس جرقه زن را در زمان باز شدن مسیر شیر گاز کنترل کنید اگر برق ۲۲۶ به ترانس جرقه زن برسد و با ایجاد شعله دستی پکیچ دیواری روشن شده و کار کند ترانس جرقه زن معیوب است…

 

۳-محل نصب در پکیج دیواری:
در بعضی از پکیچ دیواری ها ترانس جرقه زن بر روی شیر برقی گاز نصب شده و در بعضی دیگر زیر محفظه احتراق به بدنه پکیچ دیواری متصل شده است…

 

الکترود تشخیص شعله:
تشکیل شعله پکیچ دیواری را به برد اعلام می کند…

 

۱-عملکرد داخلی:
با تشکیل شعله و گرم شدن نوک الکترود تشخیص جریانی در حد میکرو آمپر به برد فرستاده شده و برد با دریافت این جریان پی به تشکیل شدن شعله می برد و تا زمانی که مسیر شیر برقی گاز باز است..

برد این جریان را کنترل می کند و به محض قطع و عدم دریافت این جریان از الکترود تشخیص شعله به هر علت، مسیر شیر گاز قطع می گردد و پکیچ دیواریخطای عدم تشخص شعله می دهد..

۲-روش تست:
تست این قطعه فقط با گرم کردن نوک آن به وسیله شعله امکان پذیر است اگر با تشکیل شعله و گرم شدن نوک الکترود تشخیص شعله جرقه زن قطع شده و شعله باقی بماند الکترود تشخیص شعله سالم وگرنه معیوب است…

 

۳-در صورت معیوب بودن الکترود تشخیص شعله:
پکیچ دیواری جرقه میزند و شعله روشن می شود اما جرقه زن قطع نمی گردد و شعله همراه جرقه زن قطع و پکیچ دیواری خطای عدم تشخیص شعله می دهد….

 

نکته:
ممکن است با تشکیل شعله و گرم شدن الکترود تشخیص شعله جرقه زن قطع نشود اما برد اصلی پکیچ دیواری معیوب باشد….

 

۴-محل نصب در پکیج دیواری:
بر روی برنر و محل تشکیل شعله و به فاصله ۰ الی ۵ میلی متری از سطح برنر قرار دارد….

 

شیر برقی ( شیر سه طرفه):

انتقال آب مبدل اصلی به سمت مبدل ثانویه در زمان درخواست آبگرم مصرفی

۱-عملکرد داخلی:
در زمان درخواست برای آبگرم مصرفی با جابجا شدن شافت موتور شیر برقی آب گرم شده مبدل اصلی را با چرخش پمپ به سمت مبدل ثانویه هدایت می کند تا با گردش آب شوفاژ بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه آبگرم مصرفی به صورت القایی در مبدل ثانویه گرم شود….

و پس از اتمام درخواست آبگرم مصرفی با تغییر شافت موتور شیر برقی مسیر گردش آب بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه مسدود می گردد…

 

۲-روش تست:
موتور شیر برقی را با کشیدن کلیپ نگه دارنده آن بیرون می آوریم سپس پکیچ دیواری را بین دو مود شوفاژ و آبگرم مصرفی تغییر وضعیت داده اگر شافت موتور جابجا گردد موتور شیر برقی سالم و گرنه معیوب شده است…

۳-در صورت معیوب بودن شیر برقی:

پکیچ دیواری در زمان درخواست آبگرم مصرفی روشن می شود ولی با وجود تشکیل شعله آبگرم مصرفی گرم نمی شود یا اینکه پکیچ دیواری در مود شوفاژ با وجود تشکیل شعله رادیاتور ها گرم نمی شود…

۴-محل نصب در پکیج دیواری:
در بعضی از پکیچ دیواری ها در کنار پمپ روی بلوک برگشت و در بعضی دیگر روی بلوک رفت قرار دارد…

نکته:
اگر شیر برقی در بلوک برگشت باشد در زمان درخواست آبگرم شافت موتور شیر برقی پایین می آید و در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی بالا می رود و اگر شیر برقی در بلوک رفت باشد شافت موتور شیر برقی بر عکس می شود….

مبدل صفحه ای ( ثانویه ):
گرم کردن آب گرم مصرفی به کمک گردش آب گرم شوفاژ

۱-عملکرد داخلی:
از دو مسیر مجزا و خلاف جهت تشکیل شده که در نقاط زیادی با هم برخورد نقطه ای آن را گرم می کند

۲-روش تست:
با بیرون آوردن مبدل صفحه ای از باز بودن هر دو مسیر عبور آب گرم و شوفاژ اطمینان حاصل کنید و رسوب احتمالی هر دو مسیر را با مواد رسوب گیر شستشو دهید

۳-در صورت معیوب بودن مبدل صفحه ای:

اگر پکیج دیواری در مود تابستانه روشن شود ولی آب مصرفی گرم نشود، مسیر آب شوفاژ مبدل صفه ای گرفته یا رسوب دارد ولی اگر آب سرد با فشار وارد پکیج دیواری می شود ولی آب گرم با فشار کم خارج گردد مسیر آب سرد مبدل صفحه ای مسدود شده است

۴-محل نصب در پکیج دیواری:

معمولا بین دو بلوک رفت و برگشت قرار گرفته و دو بلوک را به هم متصل می کند

نکته:

مبدل صفحه ای مخصوص پکیج دیواری های دو مبدله می باشد که شعله آب شوفاژ را درمبدل اصلی گرم کرده و سپس آب گرم شده شوفاژ با چرخش پمپ بین مبدل اصلی و مبدل صفحه ای باعث گرم شدن آب گرم مصرفی می گردد

مبدل دو منظوره:
گرم کردن آب گرم مصرفی و آّب شوفاژ

۱-عملکرد داخلی:
کاملا درون ½ تشکیل شده که برای اینکه رسوب آب مصرفی کمتر گردد لوله ½ و دو لوله ¾ از دو لوله قرار دارد شعله به آب شوفاژ ½ و آب مصرفی درون لوله ¾ قرار گرفته است آب شوفاژ درون لوله ¾ لوله برخورد کرده و آب شوفاژ گرمای خود را به آب مصرفی می دهد تا رسوب آب مصرفی کمتر گردد…

۲-روش تست:

اگر فشار آب گرم مصرفی کم گردد یا فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا رود نشان از خرابی مبدل دو منظوره می باشد…

۳-در صورت معیوب بودن مبدل دو منظوره:

فشار آب گرم مصرفی کم می گردد یا اینکه فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا می رود…کیت شیر سه راهه پکیج بوتان

۴-محل نصب در پکیج دیواری:

بالای محفظه احتراق و تشکلیل شعله قرار دارد…

کیت شیر سه راهه پکیج بوتان

مزایا و موارد استفاده از پکیج های برقی

مزایا وموارد استفاده از پکیج های برقی

مزایای پکیج برقی و نکات قابل توجه

مزایا و موارد استفاده از پکیج های برقی با در نظر گرفتن میزان هزینه ی هر یک از انواع انرژی مانند گاز و برق، حتما به این فکر کرده اید که آیا سیستم گازسوز، مناسب منزل شماست یا سیستم برقی. در این راهنما ما به طور کامل، پکیج های برقی را مورد بررسی قرار دادیم و معایب و مزایای آن را به طور مجزا مشخص کردیم.

تا مشتریان پس از مطالعه این راهنما پاسخ این سوال که آیا پکیج برقی، مناسب خانه ی من است را بتوانند پاسخ دهند.

خلاصه ای از پکیج های برقی

روند کار پکیج های برقی به طور کلی همانند پکیج های گازی می باشد با این تفاوت که در پکیج گازی، آب با انرژی گاز گرم می شود ولی در پکیج برقی با برق. همین تفاوت باعث شده که پکیج برقی گزینه ی ایده آلی برای مکان هایی باشد که دسترسی به گاز شهری ندارند و یا اجازه استفاده از پکیج های گازی را ندارند.

مزایا و موارد استفاده از پکیج های برقی

راندمان بالا

یکی از مهم ترین دلایل اینکه پکیج برقی با استقبال خوبی مواجه شد، راندمان بالای آن، نسبت به انواع دیگر پکیج ها است. به علت اینکه در پکیج برقی هیچ دودی همانند پکیج های گازی ایجاد نمی شود، گرمای تلف شده آن چنانی هم ندارند. به همین دلیل راندمان بالای ۹۹% را دارا می باشند.

عدم احتیاج به گاز:

بیشتر از ۵ میلیون خانه در ایران دسترسی به گاز شهری ندارند. این به این معنی است که پکیج برقی گزینه مهمی در تامین آب گرم بهداشتی و گرمایشی می باشد. همچنین در خیلی از موارد مجوز استفاده از پکیج برقی به دلیل متراژ پایین و خطر های ناشی از استفاده از آن داده نمی شود. پس پکیج های گازی به نسبت برقی، پر خطر و پر هزینه می باشند.

ابعاد کوچک:

معمولا ابعاد پکیج های برقی به نسبت پکیج های گازی کمتر می باشد. و دلیل این کوچکتر بودن عدم نیاز آن ها به دودکش می باشد. به دلیل همین ابعاد کم، زیبا تر می باشند. انعطاف بیشتری در محل نصب خواهند داشت و دیگر نیازی به نزدیک بودن به دیوار خارجی وجود ندارد.

هزینه راه اندازی پایین:

این واقعیت که پکیج برقی نیاز به دودکش ندارد باعث می شود هزینه نصب آن نیز به نسبت پکیج های گازی پایین تر باشد. اگر شما در منزلتان لوله کشی گاز نداشته باشید، تفاوت هزینه راه اندازی پکیج گازی و برقی بسیار قابل توجه خواهد بود و مشاهده خواهید کرد پکیج برقی بسیار به صرفه تر است.

بدون صدا:

به دلیل اینکه داخل پکیج برقی هیچگونه المان متحرکی وجود ندارد، صدایی نیز از خود تولید نمی کند و فوق العاده بی صدا کار می کند.

هزینه تعمیر و نگهداری پایین:

پکیج های برقی به دلیل این که دارای قطعات مکانیکی کمی می باشند، قطعات آن ساییده و خورده و فرسوده نمی شوند. به همین دلیل هزینه تعمیر و نگهداری آن ها پایین می باشد. و عیب یابی آن، به دلیل برقی بودن دستگاه آسانتر می باشد. نهایتا ایراد از یکی قطعات روی برد خواهد بود که به راحتی قابل تعویض می باشد.

نکاتی که در رابطه با پکیج های برقی باید در نظر گرفت:

برای سطوح بالای مصرف آب مناسب نیستند:

واقعیت امر این می باشد که پکیج های برقی برای مصارف در سطوح بالا مناسب نیستند و ظرفیت محدودی در گرم کردن مقدار زیادی آب در یک زمان دارند. این به این معنی می باشد که مکان هایی با وسعت بزرگ یا مصرف زیاد بهتر است با پکیج های گازی تجهیز شوند.

بیشتر شدن قبض برق:

برق گران تر از گاز است. این مسئله باید در نظر گرفته شود. ولی این به این معنی نیست که در صورت استفاده از پکیج برقی باید قبض هایی با رقم های بالا را پرداخت کنید. زیرا راندمان ۹۹ درصدی پکیج برقی این اختلاف تعرفه را جبران می کند.

تردید در مورد تاثیر روی محیط زیست:

این نکته که پکیج برقی، از انرژی برق برای گرم کردن آب استفاده می کند و مانند پکیج های گازی مواد آلاینده تولید نمی کند، غیر قابل انکار است. ولی اگر از یک سطح بالاتر به موضوع نگاه کنیم، این موضوع که آیا تولید خود برق چقدر سازگار با محیط زیست است مطرح می شود. پس نتیجه این که اگر تولید برق خود سازگار با محیط باشد، بدون شک پکیج برقی کاملا سازگار با محیط است.

انجام نشدن عملیات بدون برق:

از آنجایی که پکیج های برقی صرفا با برق کار می کنند، در صورت قطعی برق، سیستم خاموش می شود ممکن چند ساعت امکان استفاده از آب گرم وجود نداشته باشد.

 

مزایا و موارد استفاده از پکیج های برقی

و لازم به ذکر است که پکیج برقی در ایران تولید نمیشود و فقط محض اطلاع رسانی شما خواننده عزیز از آن صحبت کردیم..

عیب یابی پکیج های دیواری بوتان

عیب یابی پکیج های دیواری بوتان

عیب یابی پکیج های دیواری بوتان

عیب یابی پکیج های دیواری بوتان عیب ۱ : سیستم گرمایش کار میکند ولی رادیاتورها گرمای مطلوب را ندارند علت چیست؟

عیب یابی پکیج های دیواری بوتان علت ها :
۱- کوتاه بودن ارتفاع شعله (به علت کم بودن فشار گاز ساختمان و یا تنظیم نبودن شیرگاز)
۲- کم بودن ظرفیت حرارتی دستگاه نسبت به بار گرمایشی ساختمان

عیب یابی پکیج های دیواری بوتان

 

۳- وجود هوا در مدار
۴- نیمه باز بودن شیرهای رفت و برگشت دستگاه

۵- ضعیف شدن فنر سوپاپ بای پاس یا رسوب گرفتن دریچه آب (سوپاپ نیمه باز مانده است)
۶- استفاده از سوپاپ بای پاس نامناسب

۷- کاهش دقت NTC گرمایش
۸- وجود اشکال در پمپ ( ۱/دورپایین۲/دبی کم۳/شکستن پروانه پمپ۴/وجود شن و ماسه در پمپ)
۹- پایین بودن فشار در مدار گرمایش۱۰- رسوب گرفتن مبدل و رادیاتورها

۱۱- استفاده از رادیاتورهای با جنس نا مرغوب
۱۲- استفاده از دودکش نامناسب

۱۳- وجود خرابی در شیر سه راهه (در نوع دو مبدله)
۱۴- خرابی کلید حرارتی یا استفاده از کلید حرارتی نا مناسب

۱۵- لوله کشی نامناسب مدار گرمایش (پیچ و خم های زیاد – سایز نامناسب )
۱۶- جابجا بستن لوله های رفت و برگشت رادیاتورها
۱۷- خرابی پتاسیومتر گرمایش

۱۸- نزدیکی بیش از حد رادیاتور به پکیج ( بویژه در لوله کشی انشعابی )
۱۹- خرابی برد کنترل

عیب ۲ : سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد . علت چیست ؟

علت ها :
۱- کم بودن ارتفاع شعله
۲- دقت نداشتن NTC مصرفی

۳- رسوب گرفتن مبدل مصرفی
۴- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله

۵- تحریک نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله
۶- دودکش نامناسب

۷- اشکال در لوله کشی آب مصرفی ساختمان
۸- دبی و سردی بیش از حد آب سرد ورودی

۹- خرابی پتاسیومتر آب مصرفی
۱۰- خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله

۱۱- اشکال در پمپ در نوع دومبدله
۱۲- خرابی برد کنترل

عیب ۳ : آب مصرفی مناسب ولی سیستم گرمایش کار نمیکند. علت چیست؟

علت ها :
۱- خرابی پمپ در نوع تک مبدله
۲- خرابی یا گیر کردن فلوسوئیچ
۳- بازماندن سوپاپ بای پس در نوع تک مبدله
۴- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله

عیب ۴ :پکیج انفجاری روشن می شود. علت چیست؟

علت ها :
۱- تنظیم نبودن فاصله الکترود جرقه زن و مشعل
۲- تنظیم نبودن فشار گاز
۳- خرابی دودکش

۴- ضعیف شدن جرقه

( عوامل ضعیف شدن جرقه : ۱/ضعیف شدن برق شهری۲/ ضعیف شدن ترانس جرقه زن)

 

نشتی برق یا برق دزدی۴/اکسید شدن الکترود جرقه زن
۵- استفاده از قطعات گاز شهری بجای گاز مایع
۶- مسدود شدن سوراخ های مشعل در اطراف جرقه زن

عیب ۵ : فشار آب در مدار گرمایش افت پیدا می کند. علت چیست؟

علت ها :
۱- وجود نشتی در مدار گرمایش
۲- وجود هوا در مدار گرمایش

عیب ۶ : آب مصرفی پکیج دچار نوسانات می شود . علت چیست؟

علت ها :
۱- زیاد بودن ارتفاع شعله
۲- پایین آمدن دقت NTC مصرفی
۳- استفاده همزمان از چند شیر مصرفی
۴- استفاده از پمپ فشار نامناسب در شبکه ساختمان
۵- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله
۶- کم بودن فشار آب ساختمان

عیب ۷ : با افزایش دما ، فشار مدار گرمایش افزایش می یابد. علت چیست؟

علت ها :
۱- خرابی یا تنظیم نبودن فشار آب
۲- مسدود شدن شیلنگ منبع انبساط
۳- متناسب نبودن منبع انبساط با حجم آب مدار گرمایش

عیب ۸ : فشار در مدار گرمایش خود به خود بالا می رود و شیر اطمینان عمل میکند. علت چیست؟

علت ها :
۱- راه یابی آب مصرفی به مدار گرمایش از طریق : شیر پرکن و مبدل مصرفی

عیب ۹ : دمای مدار گرمایش خوب است ولی دمای آب مصرفی کم است . علت چیست؟

علت ها :
۱- رسوب گرفتن مبدل مصرفی
۲- فعال نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله در وضعیت زمستانه
۳- خرابی NTC
۴- خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله
۵- خرابی پتاسیومتر مصرفی در برد
۶- کم بودن فشار آب
۷- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله
۸- خرابی برد کنترل

عیب یابی پکیج های دیواری بوتان

عيب يابي و تعمير پكيج بوتان

عيب يابي و تعمير پكيج بوتان

عيب يابي و تعمير پكيج بوتان

عيب يابي و تعمير پكيج بوتان مطالبی که در ادامه بهش می پردازم حاصل تجربه ۱۴ ساله در زمینه تعمیرات پکیج می باشد که امیدوارم برای شما مفید واقع بشه.

جهت عیب یابی پکیج دیواری اگر دستگاه روشن شد و تا مرحله فن جلو رفت اما شعله تشکیل نشد، ایراد می‌تواند در تهویه نامناسب باشد و نشان از تایید نشدن عبور جریان هوا در پرشر فن دارد.

 

البته تعمیرکار پکیج می‌بایست با اطلاعات کافی راجع به قطعات و نحوه عملکرد آن‌ها ایراد را پیدا کند.

بهترین راهکار برای عیب‌یابی پکیج به صورت دقیق، آنالیز کردن ایراد و تقسیم‌بندی قطعاتی که می‌توانند با ایراد رابطه داشته باشند. در ذهن خود یک جدول تشکیل داده و یا به صورت کتبی بنویسید.

 

مثال: قطعات مربوط به ایراد نقص در تهویه مانند ایرادی که در بالا توضیح دادیم کدامند؟

 

مسیر دودکش – فن – ونتوری – شیلنگ‌های ارتباطی – پرشر فن – سیم‌های اتصال – برد کنترل.

حالا که می‌دانیم امکان چه مشکلاتی وجود دارد، برای تست آن‌ها آماده می‌شویم و برای راحتی کار و سرعت بالاتر ، از ساده‌ترین ایراد شروع می‌کنیم.

 

برای تعمیرکار پکیج در این مورد چک کردن مسیر دودکش راحت‌ترین جست‌وجو می‌باشد.

تعمیرکار پکیج با جدا کردن دودکش از دستگاه و استارت مجدد آن برای چند لحظه می‌توان یکی از احتمالات را تست کرد.

در صورت کارکرد دستگاه می‌بایست ایراد را در دودکش و مجرای خروجی جست‌وجو کرد. اگر هنوز ایراد وجود دارد،

آموزش عیب یابی پکیج دیواری بوتان

برای اینکه تعمیرات پکیج را به صورت علمی پیش ببریم از این پس ایرادهای الکتریکی و مکانیکی را ازهم تفکیک می‌کنیم.

برای این کار فیش‌های متصل به پرشرفن را جدا کرده و پس از روشن شدن فن به صورت دستی به یکدیگر متصل می‌کنیم.

در صورت ادامه کار، ایراد را در قسمت فن، پرشر فن، ونتوری و شیلنگ‌ها جست‌وجو می‌کنیم.

اما اگر با عمل جامپر کردن سیم‌ها، مشکل حل نشد، همین عمل را در آخرین نقطه اتصال سیم‌های پرشر فن به برد کنترل انجام می‌دهیم تا از سلامت مدار سیم کش اطمینان حاصل شود.عيب يابي و تعمير پكيج بوتان

 

عيب يابي و تعمير پكيج بوتان

 

حال اگر با جامپر کردن بر روی خود برد کنترل مشکل رفع نشد، می‌بایست برد کنترل تعویض شود. می‌پرسید

اگر ایراد از قسمت الکترویکی نبود و با جامپر کردن سیم‌های پرشر فن رفع نشد چگونه عمل کنیم؟

 

در این صورت، با یک آوومتر در حالت بیزر پرشر فن را در حالت فن روشن و فن خاموش تست می‌کنیم تا از سلامت پرشر باخبر شویم.

 

اگر با فن روشن اتصال برقرار نشد، شیلنگ پرشر را از قسمت فن جدا کرده و عمل مکش و یا دهش را به صورت مصنوعی با دهان انجام می دهیم.

 

این عمل می‌تواند سلامت شیلنگ‌های رابط را ثابت کند. در صورت سالم بودن شیلنگ‌ها و پرشر به سراغ آخرین قطعات پکیج یعنی فن و ونتوری می‌رویم.

عيب يابي و تعمير پكيج بوتان

 

برای تست ونتوری می‌بایست از باز بودن مسیر شیلنگ‌ها به ونتوری و عدم وجود ضایعات در مسیرهای ونتوری مطمئن شد، سپس ولتاژ برق فن را با ولت‌متر چک می‌کنیم، زیرا اگر ولتاژ پایین باشد فن روشن می‌شود، اما مقدار جریان هوا به علت سرعت پایین‌تر بلوئر فن به حد کافی نمی‌رسد.

 

در این نوع عیب‌یابی پکیج دیواری کلیه قطعات مربوط به ایراد به ترتیب درصد احتمال خرابی تست می‌شوند و احتمال خطا بسیار پایین است برای این نوع عیب‌یابی پکیج، می‌بایست نحوه عملکرد آوومتر را بدانید تا بتوانید با استفاده از آن قطعات پکیج را تست کنید.

 

با این روش تعمیر پکیج دیواری ، نه تنها در تعمیرات پکیج، بلکه در تعمیرات کلیه لوازم با اطلاعات کافی در مورد قطعات آن می‌توان ایراد را تشخیص و برای رفع آن قدام کرد.عيب يابي و تعمير پكيج بوتان

 

به این روش، برنامه‌ریزی تعمیر گفته می‌شود.